Książki

Zestawienie, wybór i edycja: teoriaarchitektury.blogspot.com

Ten dział będzie systematycznie rozbudowywany o nowe pozycje. Zapraszamy do współedycji i uzupełniania.


ARCHITECTURE OF COMMUNITY – Leon Krier, wyd. Island Press

Krier krytykuje modernistyczną urbanistykę i architekturę postulując powrót do tradycyjnego sposobu projektowania miast. Treść urozmaicona jest typowymi dla Kriera, prześmiewczymi rysunkami.


COMPLEXITY AND CONTRADICTION IN ARCHITECTURE – Robert Venturi, Vincent Scully, Arthur Deexler, wyd. MOMA NY

‚Złożoność i sprzeczność w architekturze’ to wyraz buntu przeciwko modernistycznemu puryzmowi i jedno z podstawowych źródeł inspiracji ruchu postmodernistycznego.


LEARNING FROM LAS VEGAS – Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, wyd. MIT Press

Najsłynniejsza książka Venturiego, jednego z ojców postmodernizmu w architekturze. W tej właśnie publikacji pojawiło się kultowe już rozróżnienie na budynki ‚kaczki’ i ‚dekorowane szopy’.


ATMOSPHERES – Peter Zumthor, wyd. Birkhauser

Ciągle do zdobycia tylko w wersji obcojęzycznej, zawiera eseje dotyczące podejścia Zumthora do filozofii projektowania.


OBRAZ MIASTA – Kevin Lynch, wyd. Archivolta

Pozycja przetłumaczona na język polski po 51. latach od wydania oryginału. Uważana za jedną z podstawowych w dyskursie o urbanistyce i rozwijająca autorskie podejście Lyncha do wizualnej analizy miast.


REDUKCJA / SYNCHRONIZACJA / MIKROPRZESTRZENIE – praca zbiorowa pod redakcją Bogny Świątkowskiej, wyd. Bęc Zmiana

Książka jest architektoniczno – artystyczną próbą opisu relacji rynku mieszkaniowego w Polsce i jego ‚użytkowników’. Wśród autorów m.in. Dariusz Hyc, Aleksandra Wasilewska i Roman Rutkowski.


DELIRIOUS NEW YORK – Rem Koolhaas, wyd. Monacelli Press

‚Retroaktywny manifest Manhatanu’ to głęboka analiza idei, które przyczyniły się do powstania Nowego Jorku i jego ‚kultury przegęszczenia’.


ARCHITECTURE AS SPACE – Bruno Zevi, wyd. Horizon Press

Autor, uznawany przez Franka L. Wrighta za najwybitniejszego teoretyka swoich czasów, rozwija w książce teorię przestrzennej analizy architektury.


PUNKT I LINIA A PŁASZCZYZNA – Wassily Kandinsky, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy

Po raz pierwszy wydana przez Bauhaus jako podręcznik. Jest to zbiór rozważań o podstawach kompozycji, rozłożeniu ciężkości i formach wyrazu artystycznego.


THE ARCHITECTURE OF HAPPINESS – Alain de Botton, wyd. Penguin Books

Napisana bardzo przystępnym językiem opowieść o problemach tożsamości współczesnej architektury. Autor jest filozofem i historykiem sztuki, obserwuje więc świat budynków z pewnego dystansu, a jego analizy potrafią otworzyć oczy na podstawowe prawdy, którymi kierują się architekci i urbaniści.


S,M,L,XL – Rem Koolhaas, Bruce Mau, wyd. Monacelli Press

Nie przetłumaczony jeszcze na język polski zbiór esejów i manifestów dotyczący kondycji współczesnego miasta i oddziaływania ekonomii, polityki i globalizacji na architekturę.


SERIA ‚BIBLIOTEKA ARCHITEKTA’, wyd. MURATOR

ODCZUWANIE ARCHITEKTURY – Steen Eiler Rasmussen

‚Niewiele jest współczesnych książek architektonicznych tak wielokrotnie wznawianych jak „Odczuwanie architektury”. Po raz pierwszy wydana w roku 1957 w Danii, doczekała się kilkudziesięciu wydań w różnych językach. Zasygnalizowane w tytule „odczuwanie” architektury jest tu interpretowane zgodnie z prawie potocznym rozumieniem wyrazu „odczuwać” – przeżywać na własnej skórze, realnie, dotykalnie.’

ZBUDOWANE, NIEZBUDOWANE I NIE DO ZBUDOWANIA – Robert Harbison

‚Harbison nie analizuje budowli pod kątem formy i stylu, jego spojrzenie na architekturę jest zupełnie odmienne, rozważa (jak pisze w przedmowie) „różne zamierzone i niezamierzone sposoby, dzięki którym budowle unikają zaspokojenia funkcjonalnych potrzeb lub wykraczają poza nie, nawet jeśli to czynią”‚

ZNACZENIE W ARCHITEKTURZE ZACHODU – Christian Norberg-Schulz

‚Autor w pasjonujący sposób przedstawia historię architektury – od starożytności po XX wiek – zwracając szczególną uwagę na znaczenie, jakie ludzie od pokoleń starali się zawrzeć w swoich budowlach. Uczy, jak patrzeć na budynki zarówno dawne, jak i te bliższe współczesności, aby zrozumieć przekaz, jaki niosą.’

NIEPOPRAWNI WIZJONERZY – Ben van Berkel i Caroline Bos

‚Książka ta jest zbiorem osobistych spostrzeżeń i refleksji uznanych architektów holenderskich na temat kilku architektów, architektury i jej nieustannej zmienności a służących poszukiwaniu w niej własnego stanowiska, zdefiniowaniu własnej drogi twórczej.’

BYCIE, PRZESTRZEŃ I ARCHITEKTURA – Christian Norberg-Schulz

‚Autor przedstawia kompletną, szczegółowo dopracowaną koncepcję przestrzeni. Rozwija idee Heideggera, Giediona, Eliadego i innych. Jego wykład jest kolejnym krokiem naprzód w historii myśli architektonicznej. Omawia zagadnienia ludzkiego bytu w świecie, wpływu otoczenia na człowieka i człowieka na otoczenie.’

DLACZEGO BUDYNKI STOJĄ – Mario Salvadori

‚Książka Salvadoriego pokazuje niestrudzone ambicje w dążeniu do realizacji ludzkich myśli, pokonywaniu wyzwań, jakie stawia przed nami przyszłość będąca podstawą rozwoju ludzkości. Zebrane przez autora przykłady, opisy budynków i ich konstrukcji obejmują historię ludzkości wypełnioną wybitnymi budowlami i dokonaniami sztuki inżynierskiej.’


RUCH NOWOCZESNY W ARCHITEKTURZE – Charles Jencks, wyd. WAiF

Historia modernizmu w oczach najsłynniejszego współczesnego krytyka architektury.


MYŚLENIE ARCHITEKTURĄ – Peter Zumthor, wyd. Karakter

Jedno z dwóch najważniejszych wydawnictw Zumthora przetłumaczone na język polski. Eseje o istocie piękna, wartości architektury i jej związkach z użytkownikami.


THEORIES AND MANIFESTOES OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE – Charles Jencks, Karl Kropf, wyd. Wiley-Academy

Zbiór esejów architektonicznych od 1955 do 2005 roku podzielony na czytelne kategorie stylowe (modernizm, postmodernizm, tradycjonalizm itd.). Każdy tekst poprzedza krótka nota autorska napisana przez słynnego teoretyka Charlesa Jencksa.


ARCHITECTURAL THEORY VOLUME II, AN ATHOLOGY FROM 1871-2005 – Harry Francis Mallgrave, Christina Contandriopoulos, wyd. Blackwell Publishing

Wyjątkowo szeroki zbiór, prezentujący teksty nie tylko architektów i urbanistów, ale także filozofów i polityków od 1871 do 2005 roku. Kategorie obejmują różnice stylowe i miejsca, które miały największy wpływ na rozwój teorii architektonicznej.


CZAS, PRZESTRZEŃ I ARCHITEKTURA – NARODZINY NOWEJ TRADYCJI – Siegfried Giedion, wyd. PWN

Podstawa wiedzy o współczesnej architekturze napisana przez jednego z liderów CIAM, obecnie dostępna tylko w antykwariatach.


ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI – Jan Gehl, wyd. RAM

Kultowa książka duńskiego urbanisty Jana Gehla opisująca w bardzo przystępny sposób zasady jakimi powinna rządzić się dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna.LE CORBUSIER – TRAGIZM WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY
– Charles Jencks, wyd. Artystyczne i Filmowe

Historia twórczości Le Corbusiera w oczach krytyka modernizmu Charlesa Jencksa. Obecnie dostępna tylko w antykwariatach.


Prosimy o komentarze i propozycje.