Branislav Kropilak. Fotografie.

Branislav Kropilak to słowacki fotografik, specjalizujący się w fotografii współczesnej. Tematami jego prac pozostają przestrzeń i infrastruktura miejska, portretowane jednak poza obecnością człowieka.

W sterylnej pustce przestrzeni poprzez nietypowy sposób ujęcia pokazuje nam autor urodę zwykłych, zdawałoby się, miejsc i kształtów.

Na szczególną uwagę zasługują cykle „Lobbies“, „Garages“ oraz „Billboards”.

Website autora: http://www.kropilak.com

Garages

Lobbies

Billboards

/wj/